FÖLJ  OSS  PÅ  FACEBOOK

  • Facebook
  • Facebook Social Icon
 

NYHETER

 

Miljöfrågor

Vi ämnar höja ambitionsnivån på miljöområdet. Första steget blir att vi uppmanar till att täcka marken/golvet med en presenning när vi skrapar botten. Då kan vi samla ihop skräpet och göra av med det på miljösäkert sätt.   

 

Överblivet material

Om vi har grejor som vi inte behöver längre men som är för fina att slänga kan vi lägga dem på vinden ovanför Lasse Linds verkstad. Behöver man något kan man gå dit och kolla.

 

 

Städdag på Storängen

Städdag på Storängen den 17 okt 9-14.

Vi bjuder på lunch.

Välkomna hälsar styrelsenden.

 

 

 

”Träbåtsföreningen jubilerar i år med att fira 20 år. De rådande förhållanden och vår blygsamhet gör att vi inte kommer att uppmärksamma detta på vederbörligt sätt. Vi önskar ändå framföra föreningens varma tack till dåvarande entusiaster som bidrog till och såg till att bilda vår förening.

 

Tyvärr får vi lov att meddela att vi ställer in Valdemarsviksrodden i år med hänvisning till rådande pandemi.

Vi ställer även in årets upplaga av Piratresan även det men hänvisning till rådande pandemi.

 

Däremot satsar vi på att ha bemannat vid träbåtsbryggan kl. 10-14 den 1 augusti för att kunna berätta om båtarna och vår förenings verksamhet. Vi uppmanar redan nu att följa myndigheternas rekommendationer vid detta tillfälle”

AKTIVITETER 2020

Städdag på Storängen

Städdag på Storängen den 17 okt 9-14.

Vi bjuder på lunch.

Välkomna hälsar styrelsenden.

 

 

Båtrenoveringar

Varje onsdageftermiddag under hösten och vintern träffas ett antal medlemmar på Storängen för att tillsammans arbeta med renovering av föreningens båtar. Just nu är det tre av föreningens båtar som är aktuella för renovering. Antalet medlemmar brukar vara 10-15 personer vid varje tillfälle, man har olika erfarenheter och kunskaper kring båtrenovering som man delar med sig. Naturligtvis handlar det också om social samvaro, den obligatoriska fikapausen finns ju även inplanerad dessa eftermiddagar. Datum då höstens arbete börjar kommer att meddelas senare.

 
 

OM OSS

Waldemarsviks Träbåtsförening är en ideell förening i Valdemarsviks kommun. Föreningen bildades år 2000 och har idag omkring 150 betalande medlemmar.

De flesta medlemmarna bor inom Östergötland. Föreningens ändamål är att främja båtlivet och låta träbåtskulturen leva vidare. Föreningen bedriver sin verksamhet vid Storängen, ett område där det tidigare fanns en trävaruhandel och hyvleri. Området är lämpligt för föreningens verksamhet med möjlighet till båtuppläggning vintertid och lokaler som kan användas för de båtrenoveringar som medlemmarna utför på egna och föreningens båtar. Sommartid finns båtarna i träbåtshamnen i centrala Valdemarsvik. En turistattraktion där man kan strosa på bryggorna, njuta av vackert bevarade och vårdade träbåtar av olika slag. Föreningens största evenemang är Waldemarsviksrodden, ett evenemang i förra sekelskiftets anda, med rodd utifrån Valdemarsviken och skärgårdsmarknad på kajen. För ungdomar arrangeras ”Piratresan” i regel en lördag i augusti innan skolan startar. Sjöslag och skattjakt är inslag på denna resa. Föreningen ordnar även andra evenemang för medlemmarna av mer social karaktär.

Vill du bli medlem i vår förening så hittar du ansökan för medlemskap här! (länk till blanketten).

600_5020_folkboat_full
600_5071_folkboat_full
600_5001_folkboat_full
600_4987_folkboat_full
600_4944_folkboat_full
600_5327_full
600_5036_folkboat_full
600_5257_full
600_5209_full
 
 

INFO & KONTAKT

Ordförande 

Lars Beckman

070-630 93 08 

Vice ordförande

Hasse Engström

070-3238990

 

frågor ang. Storängen

Göran Karlsson 

072-227 12 69

&

Christian Trygg

070-657 25 15

 

frågor ang. Hamn

Hans Norman

070-492 32 93

hansn733@gmail.com

&

Karl-Henric Emanuelsson

073-053 19 46

gunilla.karl-henric@telia.com

© 2019 design/photographs by www.studiorosenfors.com